Vi er alltid klar til å hjelpe, også under unntaktstilstand.

Korona-viruset og situasjonen i Norge i dag:

Informasjon rundt behov for begravelse og bisettelse

I tillegg til god hoste- og håndhygiene, og bruk av sunn fornuft, innfører vi nå begrensinger ved begravelser og bisettelser.

Tiltakene beskrevet nedenfor er basert på helsemyndighetenes anbefalinger, og bidrar til å redusere muligheten for korona-smitte. Tiltakene vurderes fortløpende.

Ved behov for planlegging av begravelse/bisettelse

 • Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i områder med vedvarende smitte (se FHIs liste), har forkjølelse- eller influensasymptomer, er smittet eller i karantene, foretar vi planleggingen over telefon og e-post.
 • Selv om det er naturlig for oss å ha nær kontakt, håndhilse og gjerne gi en klem, unngår vi det nå.
 • Dersom du, eller andre som ønsker å være med i samtalen, har symptomer eller har vært i nær kontakt med personer med symptomer, ber vi om at dere gjør en ekstra vurdering på om vedkommende skal være med i samtalen.

Vi kan forsikre om at alle ønsker og behov i tilknytning til gravferden uansett vil bli ivaretatt.

Om det er store seremonier som er ønskelig, så må dette planlegges i nært samarbeid med kommunens kirkeverge, som kan sette begrensninger for antall personer som kan delta.

I seremonier

 • Unngå nærkontakt som håndhilsning og klemming
 • Vi kommer ikke til å legge ut kondolanseprotokoller inntil videre (pga. felles penn), men kan finne andre løsninger om ønskelig.
 • Ha papirlommetørkler og antibac tilgjengelig. Om du trenger mer, har vi med oss til i seremonien.

Dersom det ventes 50 eller flere fremmøtte til seremonien, og du ikke er blant de nærmeste til avdøde, ber vi deg om å gjøre en vurdering om det er strengt nødvendig for deg å gå i denne seremonien. Bruk gjerne disse kriteriene:

 • Har du vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene
 • Har du nedsatt allmenntilstand
 • Har du høy alder eller en kronisk sykdom
 • Har du en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell eller annet)
 • Har du eller noen av de du omgås symptomer på sykdom
 • Er du eller noen av dine i karantene

Du kan vise din deltakelse ved å skrive en hilsen, tenne et lys eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde dersom dette er opprettet.

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på Folkehelseinstitutetts nettsider.

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss på tlf. 90 18 44 14 eller 41 64 47 85